Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål fra vore kunder

Og APC Aps's svar på spørgsmålene

Hvordan kan vi være sikre på:

Kvaliteten:

Producenten har accepteret at tegningens tolerancer og specifikationer skal overholdes. Ellers returberettiget.

Producenten sender inden levering, opmålingsrapport samt billeder af emnerne/produkterne.

Producenten kan på opfordring sende prøver inden produktionsopstart.

APC har derudover sikkerhed for producenten kan leve op til kvalitetskravene baseret på:

  1. a) Mange leverancer over tid fra producenten.
  2. b) Løbende kvalitetsaudit ved producenten.

Betalingssikkerhed:

APC sikre kunden får varerne efter betaling bl.a ved:

  1. Årelang samhandel til mange kunder i ind og udland
  2. Producenten ved APC kan stoppe for yderligere kunde tilgang

Konkurrencedygtighed:

Ja lønnen stiger i Kina men:

10% stigning i Kina på en løn på 3000 Kr er 300Kr

2%   Stigning i Danmark på en løn på 30000Kr er 600Kr   altså højere

Vigtigere end løn er langt lavere dækningsbidrag ca. 20% (Dk ca. 45%) og lave materialeomkostninger

Pressen skriver: - Firmaer trækker produktion hjem fra Kina:

Ja men endnu flere placerer produktion i Kina.

Årsag til hjemtagning er ikke alene som pressen skriver automatisering i Danmark.

Det sker også i Kina!

En forudsætning for outsourcing til Kina er tilstedeværelse i Kina. Det er de fleste danske firmaer ikke.
Konflikter kan også opstå pga. dansk tilbageholdenhed med betaling hvilket ikke accepteres i Kina.

Derfor giver APC ApS kunden sikkerhed og følgende fordele:

- Kvalificerede producenter, der kan modsvare kunders krav. APC foretager løbende Audi hos producenterne til sikring af kvalitet og levering.

- Lavere priser, idet den samlede forretning hos producenten bliver  større (brugsforenings princippet eller andelsbevægelsen).

- Lavere stykantal hos den enkelte kunde vil også komme i betragtning hos producenten, da APC har flere kunder hos hver producent.

- Kommunikation og forhandlinger varetages af APC, der med den oparbejdede relation til producenten samt erfaring med kinesisk forretningskultur,  hurtigere får kundens krav og ønsker gennemført.

- APC er lokalt til stede i Kina, hvilket sikrer kvalitet og levering. Evt. problemer løses bedst og hurtigst  ved kinesisk mellemkomst.

- Kunden betaler producenten direkte i Kina. Som et dansk kinesisk selskab har APC ApS derfor ingen nævneværdig økonomi og omkostninger i Danmark der belaster kunderne.

  APC ApS kan derfor betragtes som kundens ”gratis” Indkøb og service kontor i Danmark og Kina

 

 

 

 

 

 

0

Top
Tilbage