Test

En forudsætning for Zero fejl pct. leverancer er at der foretages indgangs og proceskontrol samt, slutkontrol i form af f.eks funktionstest evt. kombineret med visuel kontrol og In-Circuit test. På anmodning medsendes testresultater.  Tilbud Ønskes

Funktionstest udrustning kan leveres af kunden eller fremstilles af fabrikken. I begge tilfølde fordres det at kunden oplyser funktionskravene.


Top
Tilbage